Народен RAVE | Mp3 Experiment 0001

Written by on 16.11.2018

Публикувахте от Swift GAP Events в Понеделник, 12 ноември 2018 г.

Swift GAP Events presents: Народен RAVE | Mp3 Experiment 0001
BG // EN
▶ Mp3 Experiment е една история за аудио ритъм, в който всички почитатели и любопитстващи натури създават като слушат онлайн или изтеглят аудио файл със синхронизирана музика на територията на обществено пространство чрез слушалки.

🔵 Ето как работи:
▶ Първо създаваме оригинален аудио mp3 файл, който участниците ще трябва да добавят в мобилните си устройства или да го слушат чрез онлайн стрийминг.
▶ В заветния Ден всички се отправят към едно и също обществено място, заедно със своите слушалки, сливайки се с останалите хора, дошли на Народния рейв. На това място в предварително зададеното начално време на събитието се дава сигнал, с който участниците синхронизират възпроизвеждането на аудиофайла.
▶ Локацията на събитието ще се променя и така местата, през които MP3 EXPERIMENT 0001 ще пренесе своята музика ще бъдат няколко.

Началната локация: Парка пред Народния Театър.
_______________________________________
На 24-ти ноември 2018 г. Swift GAP Events ви канят на първия по рода си RAVE – MP3 Experiment в София. Vibes Radio Station също ще се включи в събитието, като ще излъчва сета на www.vibesradio.org.
Точно в този формат на събитието ще насочим вниманието си към рейв културата и електронната музика. Клубната сцена в България е все още на ниско ниво, но с леки темпове различни промоутъри и организации полагат усилия да променят това. Без вашата подкрепа, това трудно ще се осъществи! Очакваме ви!

🔵 НАЧАЛНО МЯСТО: Парка Пред Народния Театър
🔵 ЧАС НА СРЕЩА: TBA
🔵 НАЧАЛО НА СЪБИТИЕТО: TBA
🔵 МАРШРУТ: инфо по време на събитието в аудио файла/онлайн стрийминг
🔵 АФТЪР ПАРТИ: 22:30 – 08:30 ч. , ФАЗА. x TAKT | Shifted, VID, Filip Xavi

🔴 Какво ви е нужно:
🔘 Мобилно устройство
🔘 Слушалки
🔘 Онлайн стрийминг / или Изтеглен mp3 файл.

🔴 Какво получавате:
🔘 Няколко часово музикално приключение
🔘 1000 + повече приятели
🔘 Емоции и адреналин

Повече информация тук.

Organised by : Swift GAP Events / Underpool Arena / Пространство 108 / ФАЗА / TAKT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Swift GAP Events presents: Naroden RAVE | Mp3 Experiment 0001
▶ Mp3 Experiment is an audio rhythm story where all venerators and curious people create by listening online or downloading an audio file with synchronized music and a secret voice over the public space through headphones.

🔵 Here’s how it works:
▶ First we create an original audio mp3 file that participants will need to add to their mobile devices or listen to it via online streaming.
▶ In the Event`day, everyone goes to the same public place, along with their headphones, amalgamating with the other people who came to the People’s Rave. At this point, at pre-set start time of the event is given a signal by which the participants synchronize the playback of the audio file.
▶ The location of the Еvent will change and MP3 EXPERIMENT 0001 will carry its music in several places

The starting location: The Park in front of the National Theater.
_______________________________________

On November 24, 2018, we invite you to the first ever RAVE – MP3 Experiment in Sofia. Vibes Radio Station will join the event by broadcasting it live on www.vibesradio.org
It is in this format that we will focus on rave culture and electronic music. The club scene in Bulgaria is still at a low level, but at a slight pace various promoters and organizations are making efforts to change that. Without your support, this will be very hard to achieve! We are expecting you!

🔵 INITIAL PLACE: The Park in front of the National Theater
🔵 MEETING MEETING: TBA
🔵 BEGINNING OF THE EVENT: TBA
🔵 ROUTE: info during the event in the audio file / online streaming
🔵 AFTER PARTY: 22:30 – 08:30, ФАЗА. x TAKT | Shifted, VID, Filip Xavi

🔴 What you need:
🔘 Mobile device
🔘 Headphones
🔘 Online Streaming / or Downloaded mp3 file.

🔴 What you get:
🔘 A few hours of musical adventure
🔘 1000 + more friends
🔘 Emotions and adrenaline

More info here.

Organized by: Swift GAP Events / Underpool Arena / Пространство 108 / ФАЗА / TAKT


VIBES RADIO ONLINE

Less talk, More music

Current track
TITLE
ARTIST